Регистрация

На 18.10.2013 г. се проведе учредително събрание, на което бе взето решение за учредяване на сдружение Училищно настоятелство ОДЗ Пчелица, със седалище и адрес: област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. "Никола Симов" № 6. В съответствие на радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел бяха определени целите и средствата за постигането им, беше приет Устав и се избраха ръководни органи на сдружението.

Сдружението се учредява за неопределено време и няма да се занимава със стопанска дейност.


Сдружението е член на Клуба на нестопанските организации в гр. Търговище

Создано с помощью Webnode
Создайте свой сайт бесплатно! Этот сайт сделан с помощью «Webnode». Создайте свой собственный сайт бесплатно уже сегодня! Начать