Членове и членство

Съвет на настоятелите


Соня Йорданова- председател

Силви Денева - касиер

Бонка Василева - член

Членове:

Милка Николова - член

Мая Илиева - член

Светла Здравкова - член

Мария Минкова - член

Ирина Дочева - член

Таня Кирилова - член

Цветелина Бонева - член

Ферихан Ахмедова - член